DOŚWIADCZENIE

Firma System Security Sp. z o.o. oferuje systemy z zakresie bezpieczeństwa technicznego obiektów jak również automatycznej identyfikacji osób i mienia.

Dysponując działami: projektowania, realizacji, wdrożeń i serwisu proponujemy systemy uwzględniające indywidualne potrzeby klientów jednak zawsze z poszanowaniem nadrzędnych zasad bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalnych oferowanych rozwiązań.

Pracownicy firmy stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i handlową, posiadającą niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, nabyte podczas licznych projektów wdrożeniowych, kursów oraz szkoleń.

Posiadamy wymagane uprawnienia do projektowania systemów bezpieczeństwa, koncesję MSWiA w zakresie technicznej ochrony mienia (L-0099/13), licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia jak również uprawnienia SEP do 1kV.

ZAKRES USŁUG

Oferujemy usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów ochrony technicznej obiektów przemysłowych, biurowych, rozległych terenów miejskich i handlowych oraz magazynowych.

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji technicznej i projektowej zapewniając jednocześnie pełny nadzór autorski i inwestorski nad wykonaniem poniższych systemów.